Mekanizma Optimizasyonu

Mekanizma Optimizasyonu iki başlık altında inceleyebiliriz.

1. CAD (Geometrik Tasarım) aşamasındaki mekanizmanın ölçüleri değiştirilerek geometrik bir hedefin sağlanması.

Bu kapsamda şu hizmetler vermekteyiz:

1.1. Treyler gibi çok akslı yapıların direksiyonlama mekanizmalarının optimize edilmesi

Mekanik bağlı akslar
Bir treyler

Mekanik olarak birbirine bağlı aks mekanizmalarının Ackerman direksiyonlama hatasının optimize edilmesi çok önemlidir. Bu hatanın büyük olması durumunda direksiyonlanmış halde iken teker doğrultularının dönüş radyusu merkezinde kesişmemesi, arzu edilen radyus etrafında manevrayı engellemekle beraber, tekerlerdeki aşınmayı da artırır. Bu yüzden mekanik bağlı aksların geometrilerinin bu hatayı azaltacak şekilde optimize gereklidir.

1.2. İş makineleri hidrolik silindir basıncı optimizasyonu

Kren katlama mekanizması

Eğer mekanizmanızdaki hidrolik silindir basıncı yüksek ise, büyük ihtimalle optimizasyona ihtiyaç duyuyor olabilir. Hidrolik silindir bağlama pimleri ve gövdelerin bağlama pimlerinin konumlarını değiştirerek ve piston alanını değiştirmeden ihtiyaç duyulan maksimum silindir basıncı azaltılabilir. Hidrolik silindirlerin konum optimizasyonları krenlerde ve iş makinelerinde kaçınılmaz bir gereksinimdir.

2. CAE (Mukavemetsel Tasarım) aşamasındaki mekanizmanın ölçüleri değiştirilerek mukavemetsel bir hedef ya da bir kuvvet büyüklüğü hedefinin sağlanması.