Visual Studio’da Debug Yapmaya Çalışırken Hata

Visual Studio’da F5’e bastığınızda debug başlarken şu şekilde bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Microsoft Visual Studio

Error while trying to run project: Unable to start program ‘…………..’. The debugger is not properly installed. Run setup to install or repair the debugger.

Debug yaparken karşılaşılan hata

Debugger’ın iyi kurulmamış olduğunu söylüyor ve kurulumu tekrar başlatmamızı istiyor. Ama bu hata mesajını yapan adama kızmamak elde değil. Kurulumu başlatınca neyi özellikle kurmamız gerektiğini söylemiyor.

Kurulumu başlattığımızda aşağıdaki unsuru seçmemiz gerekiyor.

Windows Communication Foundation’ı seçiniz.

Kaynak: https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/53705/error-the-debugger-is-not-properly-installed-run-s.html

Vasıtaların Teker, Çekiş ve Dümenleme Sayısı Biçimi

Vasıtaların toplam teker sayısı, çekiş yapan teker sayısı ve direksiyonlama yapan teker sayılarını ifade eden sayılar vardır. Örneğin 4×4 denilince toplam 4 teker ve 4 tahrikli teker anlaşılır. 8×4 denilince de toplam 8 teker ve 4 tahrikli teker anlaşılır. 12x6x10 gibi 3 sayıdan oluşan tipte ise toplam 12 teker, 6 tahrikli teker ve 10 dümenlenen teker anlaşılmaktadır.

2 sayıdan oluşan axb biçimindeki kelimeden, toplam a adet teker ve b adet tahrikli teker anlaşılmaktadır.

3 sayıdan oluşan axbxc biçimindeki kelimeden ise, toplam a adet teker, b adet tahrikli teker ve c adet dümenlenebilen teker anlaşılmaktadır.

MPG T0120 Telekobik vince ait 10x6x10 ağır vasıta. 10 teker, 6 tahrik ve 10 dümenlenebilen teker.

Dipnot: Bu yazıdaki kullanılan resimlerin mülkiyet hakkı Abdullah Erdemir’e aittir.

Kaynak:

Erdemir, A. ve Kalyoncu, M., 2015, Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması Kullanılarak Optimizasyonu, Uluslararası katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu-UMTS 2015, İzmir-Türkiye, 421-426.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Osmanlı Devleti Cezayir Beylerbeyliği’ne Vergi Ödemeyi Kabul Ettiği Anlaşma – Tripoli Antlaşması – 26 Mayıs 1797

Osmanlı Devleti, tarihte birçok devleti haraca bağlamıştır. Bu devletler arasında pek çok kişinin tahmin edemeyeceği bir tanesi var: Amerika Birleşik Devletleri.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 26 Mayıs 1797 yılında imzaladığı aşağıdaki resimde de görülen antlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir’e vergi ödeyecek ve Müslüman devletlere karşı düşmanlık yapmayacağına dair antlaşmadır.

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti Cezayir Beylerbeyliği arasında Tripoli Antlaşması 26 Mayıs 1797 - Treaty of Tripoli between the United States of America and Algeria Beylerbeylik of Ottoman Empire in May 26, 1797
Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti Cezayir Beylerbeyliği arasında Tripoli Antlaşması 26 Mayıs 1797 – Treaty of Tripoli between the United States of America and Algeria Beylerbeylik of Ottoman Empire in May 26, 1797

Dünya’nın ötelenme hızı ve açısal hızı nedir

Dünya’nın hızlarını (ötelenme hızını ve açısal hızını) şu referanslara göre bir inceleyelim.

  1. Dünya’ya göre Dünya’nın hızı
  2. Güneş’in merkezine göre Dünya’nın hızı
  3. Sabit olmayan fakat sabit kabul edilen yıldızlara göre Dünya’nın Açısal Hızı
  4. Samanyolu Galaksi merkezine göre Dünya’nın hızı

Simgeler:

AU: 1 Astronomik Birim, Güneş’ten Dünya’ya olan mesafe olup, ve bu mesafe değişken olmakla birlikte, hesaplamalarda kullanılabilmesi için 1 AU = 149’597’870.7 km olarak kabul edilmektedir. [2]

c: Işık hızı: 1 c = 299’792’458 m/s olup boşluktaki hızıdır.

ly: 1 ışık yılı = \(299’792’458 m/s \cdot 1y = 9’460’730’472’580’800 m\) olup ışığın 1 Dünya yılı süresinde boşlukta katettiği mesafedir.

gy: galaktik yıl = 230 milyon Dünya yılı süresi olup Güneş sisteminin Samanyolu Galaksisi çevresinde bir tur dönüşünü tamamlama süresidir.  [6]

y: yıl olup 31’557’600 saniye süreden oluşur.

d: gün olup 23 saat 56 dakika 4.098903691 saniye süreden oluşur.

h: saat olup 3600 saniyeden oluşur.

m: dakika olup 60 saniyeden oluşur.

s: saniye olup ışığın 299’792’458 metre yolu katetme süresidir.

1. Dünya’ya göre Dünya’nın hızı

1.a. Açısal Hız:

\(\vec \omega = \vec \omega_{dünya} – \vec \omega_{dünya}\) \(\vec \omega =\vec 0\)

1.b. Öteleme Hızı:

\(\vec V = \vec V_{dünya} – \vec V_{dünya}\) \(\vec V =\vec 0\)

2. Güneş’e göre Dünya’nın hızı

2.a. Açısal Hız:

\(\vec \omega_{dünya} = \frac {360^{\circ}}{24h}\)

[1]
\(\vec \omega_{dünya} = 0.004166^{\circ}/s\)

2.b. Öteleme Hızı:

\(\vec V_{dünya} = 2\pi \frac {AU}{1 y}\)

\(\vec V_{dünya} = 2\pi \frac {149’597’870.7 km}{31’557’600 s}\) [2]
\(\vec V_{dünya} = 29.785254 km/s\) [3]

Yani dünya güneşe göre saniyede yaklaşık 29.78 km, saatte 107’226.9144 km yol katetmektedir.

3. Sabit Olmayan Fakat Sabit Kabul Edilen Yıldızlara Göre Dünya’nın Açısal Hızı [4]

3.a. Açısal Hız:

1 gün:
\( 1 d= 86’164.098903691 s\) [5]
1 gün = 23h 56m 4.098903691 s
\(\vec \omega_{dünya_{fixedstars}} = \frac {360^{\circ}}{86’164.098903691 s}\)
\(\vec \omega_{dünya_{fixedstars}} = 0.0041780742162972788^{\circ}/s\) sabit kabul edilen yıldızlara göre açısal hızdır. (Not: Yıldızlar sabit değildir. Daha fazla bilgi için 4. referansa bakınız.)

4. Samanyolu Galaksi Merkezine Göre Dünya’nın Hızı

4.a. Galaksimize Göre Açısal Hız:

Güneş sisteminin Samanyolu Galaksi Merkezine uzaklığı:
\(\vec r_{solarsystem} = 28’000 ly = 264’900’453’232’262’400’000 m\) uzaklıkta Samanyolu Galaksi Merkezi’miz vardır. [6]

1 galaktik yıl süresi
\( 1 gy = 230’000’000 y\).

1 galaktik yıl yaklaşık 230 milyon Dünya yılı sürer.

4.a. Güneş Sisteminin Açısal Hızı:

\(\vec \omega_{solarsystem} = \frac {360^{\circ}}{1 gy}\)

\(\vec \omega_{solarsystem} = \frac {360^{\circ}}{230 \cdot {10}^{6} y \cdot 31’536’000 s/y}\)
\(\vec \omega_{solarsystem} = 4.96327178876315267 \cdot {10}^{-14} {}^{\circ}/s\) açısal hızına sahiptir Güneş Sistemi’miz.

4.b. Dünya’nın Açısal Hızı:

\(\vec \omega_{dünya} =\vec \omega_{solarsystem} +\vec \omega_{dünya_{fixedstars}}\)

\(\vec \omega_{dünya} = 4.96327178876315267 \cdot {10}^{-14} {}^{\circ}/s + 0.0041780742162972788^{\circ}/s\)
\(\vec \omega_{dünya} = 0.00417807421634691151^{\circ}/s\)

Yani Galaktik çevrimden dolayı gerçekleşen açısal hızın Dünya’nın açısal hızına etkisi 100 milyarda 1 civarındadır.

4.c. Güneş Sisteminin Ötelenme Hızı:

\(\vec V_{solarsystem} = 2 \pi / 230 \cdot {10}^{6} \cdot 28000\)

\(\vec V_{solarsystem} = 4.96327178876315267 \cdot {10}^{-14} {}^{\circ}/s \cdot \pi/180 \cdot 264’900’453’232’262’400’000 m\)
\(\vec V_{solarsystem} = 229’471.168 m/s\)
\(\vec V_{solarsystem} = 826’096.2 km/h\)
\(\vec V_{solarsystem} = 7.65433426 \cdot {10}^{-4} c\)

Yani içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi’miz saatte 826’096.2 km hızla Galaksi Merkezi etrafında yol katetmektedir. Bunun ışık hızı cinsiden karşılığı ise 0.000765433426 ışık hızıdır. Yani aslında ışığa göre çok hızlı değiliz.

4.d. Dünya’nın Samanyolu Galaksi Merkezine Göre Hızı

\(\vec V_{dünya} = \vec V_{solarsystem} \pm \vec V_{dünya_{güneş}} \)

\(\vec V_{solarsystem} = 826’096.2 km/h\)
\(\vec V_{dünya} = 229’471.168 m/s \pm 29’785.254 m/s \)

Yani Dünya’nın Güneşe göre hız vektörü Galaksi Merkezi’ne göre sürekli değiştiği için hızımız şu tolerans aralığında yani \(826’096.2 km/h \pm 107’226.9144 km/h\) ‘dir.

Referanslar:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_rotation ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

[2] https://ssd.jpl.nasa.gov/?faq#B05 ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

[3] http://curious.astro.cornell.edu/about-us/41-our-solar-system/the-earth/orbit/91-at-what-speed-does-the-earth-move-around-the-sun-beginner ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_stars ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_rotation ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Galactic_year ziyaret tarihi: 2018-05-01 06:00

Miner Kuralı (Miner’s Rule) – Yorulma Ömrü Hesabı (Fatigue Life Calculation)

Gerilme - Zaman eğrisi
Şekil 1  Zamana bağlı olarak n1 defa S1 gerilmesi, n2 defa S2 gerilmesi, n3 defa S3 gerilmesi gerçekleşiyor

Şekil 1’de zamana bağlı olarak \(n_i\) defa \(S_i\) gerilmesi gerçekleşiyor olsun.

Şekil 2  S-N eğrisinden her bir gerilmeye ait uygulanabilecek maksimum çevrimler bulunuyor.

Bu durumda Şekil 2’deki S-N eğrisinden veya logaritmik S-N denkleminden \(S_i\) gerilmesi yüklemesine karşılık çevrim sayısı \(N_i\) bulunur. Bundan sonra Damage, D hesaplanır.

\(D = \displaystyle\sum_{i=1}^{k}\frac{n_i}{N_i}\)

Eğer hesaplanan bu hasar yani damage yani \(D>=1\) olursa malzeme %100 ömrünü tamamlamış olur. Bir diğer deyişle, D malzemenin harcadığı ömrüdür denilebilir.

Solidworks API’nin En Temel Unsurları

Solidworks API’nin tüm unsurlarını barındıran namespace’den bahsetmek istiyorum.

SolidWorks.Interop.sldworks Namespace’i olup http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks_namespace.html?id=8046b0dd6c384566beed167cf3aa4d4b#Pg0 adresinde mevcuttur.

Şekil 1’de gösterilen bu namespace içinde neredeyse bütün erişilebilir unsurlar mevcuttur.

Şekil 1 – Solidworks.Interop.sldworks Namespace

ModelDoc’tan tutun PartDoc’a kadar. Solidworks API’yi öğrenmek isteyenlerin Solidworks’ün yeteneklerini en fazla şekilde kullanabilmesi ve eksik bir yer kalmaması için bu namespace’in incelenmesi çok önemlidir.

Ayrıca yardımın fonksiyonel gruplandırılmış sayfası da mevcut olup Şekil 2’de görülmektedir. Bu sayfaya erişmek için şu adresi takip edebilirsiniz: http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/FunctionalCategories-sldworksapi.html?id=6e741a9fe2e849189ac6a672e7b72323#Pg0&ProductType=&ProductName=

Şekil 2 – Sldworks Fonksiyonel Kategoriler

Solidworks’te Kesit Alınan Yüzeyin Tıklanabilir Olması İçin Seçenek

Solidworks’te Şekil 1’de kesit al komutu ile sunulan Şekil 2’deki seçeneklerdeki açıklamalarda Türkçe’ye tercümeden dolayı bazı tutarsızlıklar var.

Şekil 1 Kesit Görünümü
Şekil 2 Yalnızca grafik kesiti seçeneği

Eğer kesit yüzeyindeki yüzeylerin yüzey alanı, kesitin alan atalet momentleri veya kesitin alan merkezi gibi özelliklere erişebilmek için yüzeyin tıklanabilir olabilmesi için Şekil 2’deki “Yalnızca grafik kesiti” seçeneği kapalı tutulmalıdır.

Eğer bu seçenek açık bırakılır ise, bu durumda kesiti alınan yüzeyler tıklanamaz durumda olur.

Yüzeyin tıklanabilir olup olmaması ile “Yalnızca grafik kesiti” çevirisinin bir ilgisi doğrudan dikkat çekmiyor. Acaba İngilizce’den Türkçe’ye yanlış bir çeviri mi söz konusudur, bunu Solidworks’ün dilini İngilizce’ye çevirip test etme imkanım olmadı. Bir ara İngilizce Solidworks’e bakarsam yorum olarak aşağıya eklerim.

İyi çalışmalar.

Solidworks’te Malzeme Adının Sayı İle Başlamasının Sakıncaları

Solidworks’te bir parçaya malzeme atandığında bu malzemenin adı sayı ile başlıyorsa BOM (Bill of Materials) tablosunda bir sürpriz ile karşılaşabilirsiniz. BOM tablosunda sayı ile başlayan malzeme adındaki ilk reel sayı ile MİKTAR çarpılarak Miktar sütununa yazılmaktadır. Yani parçanın malzemesinin adı “10.9 Cıvata” olsun. Ve bu cıvatadan da 4 tane kullanmış olalım. Bu durumda Miktar sütununda 4*10.9 yani 43.6 yazabilir.

İşte Solidworks’ün böyle halleri vardır. Neyse ki işim sürekli SpaceClaim ile olduğu için bu tür durumlarla pek karşılaşmıyorum.

Selamlar…

DWG dosyasını tamir etmek

Geçenlerde bizim tasarım ekibimiz dwg dosyalarının bozulduğunu rapor etti. Dwg dosyaları bazı zamanlarda bozuluyor. Şu şekilde de düzelebiliyor.

Çizim programı Autocad veya Draftsight’ta komut satırına,AUDIT yazınca dosya tamir ediliyor.

Eğer bu yöntem tutmadı ise, alternatif olarak şunu deneyebilirsiniz.
Eğer dwg dosyanızın yanında .dwl ve .dwl2 dosyaları var ise bunları silin tekrar açmayı deneyin.

Bu da tutmadı ise, şunu deneyebilirsiniz.
Boş bir dwg dosyası açın RECOVER komutunu çalıştırın. Bozuk dosyayı seçin. Dosyayı kurtarmayı deneyecektir.

Bu da tutmadı ise, şunu deneyebilirsiniz.
Boş bir dwg dosyası açın RECOVERALL komutunu çalıştırın. Bozuk dosyayı seçin. Dosyayı kurtarmayı deneyecektir.

Bu da tutmadı ise şunu deneyebilirsiniz.
Boş bir dwg dosyası açın ve INSERT komutunu çalıştırın. Bozuk dosyayı seçin ve eklemeyi deneyin. Eğer başarılı olursa, EXPLODE komutunu çalıştırın ve blok olarak ekleneni seçin. AUDIT ve PURGE komutlarını yazın. Daha sonra dwg dosyasını farklı kaydedin.

Bu da tutmadı ise şunu deneyebilirsiniz.
Dwg dosyası ile aynı isimde bir bak dosyası var ise bak dosyasının uzantısını dwg olarak değiştirin ve dosyayı açmayı deneyin.

Bu da tutmadı ise şunu deneyebilirsiniz.
C:\Windows\Temp ve %TEMP% klasörüne bakın. Bozuk dwg dosyasının adına benzer dosyalara bakın mesela SV$ var olabilir. Bu dosyanın uzantısını dwg yapın ve açmayı deneyin.

Bu da tutmadı ise şu adresteki yönergeleri bir takip edin.

Türkçe: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-turkiye/bozuk-autocad-dosyalari-nasil-onarilir/td-p/6307420

İngilizce: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-File-Corruption.html