Hakkımda

Yaklaşık okuma süresi: 2 dakika

Abdullah Erdemir, M.Sc.

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir, M.Sc.

1987 yılında Konya’da doğdum.

Lisans eğitimimi, Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 2010 yılında tamamladım.

Yüksek lisans eğitimimi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda 2015 yılında tamamladım.

Doktora, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 1. Matematiksel Modelleme
  • Kinematik
   1. Düz Kinematik Analiz ve Ters Kinematik Analiz
   2. Denavit Hartenberg [Kinematik] (En son çözülen ters kinematik problemi: 8 eksenli redundant bir robotta konum ve oryantasyon)
  • Dinamik
   1. Lagrange, Hamilton Integration, Control with Computed Torque Technique
   2. İleri Dinamik Analiz ve Ters Dinamik Analiz
   3. Denavit Hartenberg [Dinamik] (En son çözülen ileri dinamik: 8 eksenli redundant bir robot)
   4. Computed Torque Technique
  • Yapay Sinir Ağları
  • Linear and Nonlinear Curve Fitting
 2. Optimizasyon
  • Çok Değişkenli Optimizasyon
  • Otomatik CAD Optimizasyonu
  • Otomatik CAE Optimizasyonu
  • Otomatik PID katsayıları optimizasyonu
  • Kod Optimizasyonu
  • Arı Algoritması
  • Hooke-Jeeves Algoritması
  • Newton Raphson Algoritması
 3. Programlama
  • VB.NET
  • C#
  • Paralel Hesaplama
   1. Paralel CPU
   2. OpenCL GPU
   3. CUDA GPU
  • VBA (Excel, Solidworks API makro ve eklenti)
  • Python (Ansys ACT Eklentisi yazımı)
  • OpenMaple (Maple Otomasyonu)
  • Xamarin (Multiplatform Programlama)
  • Java (Android)
  • Delphi
  • PHP
  • SQL
 4. Matematik İşlemciler
  • Maple (Sembolik İşlem ve iteratif simulasyonlar)
  • Matlab (Simulink [Kontrolcü modelleme])
 5. Veri İşleme
  • DFT, FFT (Fourier Transform)
  • Kalman Prediction
 6. CAE
  • Ansys
   1. Statik Structural
   2. Modal
   3. Random Vibration
   4. Transient Structural
   5. Harmonic Response
   6. Rigid Body Dynamics
   7. Buckling
  • Yorulma Ömrü Analizleri
   1. Statik
   2. PSD – Random Vibration
 7. CAD
  • Solidworks
  • Space Claim
 8. Proje Yönetimi
 9. Tezler
 10. Makaleler
 11. Üye Olunan Kuruluşlar
  • Makina Mühendisleri Odası
 12. Hobiler
  • Ata binmek
  • Paintball

Google Scholar, LinkedIn, Google+, Facebook

Abdullah ERDEMİR, M.Sc.

Makina Yüksek Mühendisi
Mechanical Engineer, M.Sc.

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri
Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri