Fizik

Fizik bilim ile ilgili olarak Newton’un ikinci yasası üzerine değinmek istiyorum. Newton’un ikinci yasası,

Tork vektörü, kuvvet vektörü, konum vektörü, doğrusal momentum vektörü, açısal momentum vektörü
Tork, kuvvet, konum, doğrusal momentum ve açısal momentum vektörlerinin anlık olarak gösterimi


\(\vec F=m\cdot \vec a\)

ifadesinin aslı Lineer Momentumun zamana göre türevinin kuvvete eşit olmasından gelmektedir.

Bunu doğru anlamamanın nelere doğru gidebileceğine bir bakalım.

\(\vec v=sabit \Rightarrow a=0 \)

olduğu kabul edildiğinde \(\vec F=m \cdot \vec a\) matematiksel ifadesine göre kuvvetin \(0\) olması gerekir. Fakat \(v\)‘nin sabit olup da kütlenin sabit olmadığı bir durumun gerçekleşebilir. Kütlenin sabit olmadığı durumlarda \(m.\vec v\) momentum da sabit olmadığı için, bunun zamana göre türevi alınırsa kuvvetin \(0\) olmadığını görülür. Gerçek hayatta bunun örneğini verelim şimdi de: Granüler yapıların akış esnasında ölçümü için coriolis ivmesi mantığıyla çalışan mass flow meter.

Başka bir örnek de tork tanımıdır.  Tork, açısal momentumun zamana göre türevidir. Fakat genellikle kullanılan ifade:

\(\vec \tau=\vec {\alpha} \times I\)

Aslında doğru olan ise, Tork vektörü = açısal hız vektörü x Açısal momentum vektörü’dür.

\(\vec{\tau}=\vec{\omega} \times \vec{L}\)

Bunun anlamına göre alpha \(0\) olsa dahi açısal momentum zamana göre değişiyorsa, aynı şekilde tork da \(0\) olmaz.

“Fizik” için 2 yanıt

  1. Çok doğru, aynen katılıyorum, bütün fikirlerini destekliyorum. Ben de aynısının düşünüyorum. Bence de bu zaten böyle. Öyle olması gerektiği için öyle zaten. Öyle olduğu için ben de bunu anladım. Anladığım için biliyorum. Anladığımı biliyorum. Bildiğim için anladım. Anlamak için bilmek lazım. Lazım olanı da bilmek lazım. Lazım olanların tedarik edilmesi gerekir. Gerekli olan şey damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kanda mevcuttur derken o zaten oradadır. Orada olanı burada aramaya gerek yok. Yok olanı bulmak zaten imkansız. İmkansızı aramak sanattır. Sanat insanlar içindir. Bende bir insan olduğuma göre, sanat benim içindir. Bu iş çok dallanıp budaklanmadan belirtmek isterim ki: Ben bu fikirleri destekliyorum. Önemli olan doğru bakış açısını yakalamaktır. Ben de olaya aynı perspektiften baktığımı belirtmek isterim. Sonuç olarak her sonuç bir bakış açısına göre zaten doğrudur. Her doğruyu desteklemek vatan borcudur. Vatan borcu kutsaldır. Kutsala saygımız sonsuz. Haliyle saygılı +18 çocuklarız, herhalde bu güzel fikirleri beyan etmemiz bizim menfaatimizedir. Menfaat için içine girince napolyonun şu sözü aklıma geldi. “para var ise var, ben işime bakarım arkadaş. :D” Not:napolyon özel isim olarak kullanılmadı, her şey kafamda, her şey kafamda, her şey kafamda, her şey kafamda, her şey kafamda, her şey kafamda…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...