Miner Kuralı (Miner’s Rule) – Yorulma Ömrü Hesabı (Fatigue Life Calculation)

Şekil 1’de zamana bağlı olarak defa gerilmesi gerçekleşiyor olsun. Bu durumda Şekil 2’deki S-N eğrisinden veya logaritmik S-N denkleminden gerilmesi yüklemesine karşılık çevrim sayısı bulunur. Bundan sonra Damage, D hesaplanır. Eğer hesaplanan bu hasar yani damage yani olursa malzeme %100 ömrünü tamamlamış olur. Bir diğer deyişle, D malzemenin harcadığı ömrüdür denilebilir.