Solidworks API’nin En Temel Unsurları

Solidworks API’nin tüm unsurlarını barındıran namespace’den bahsetmek istiyorum. Bu SolidWorks.Interop.sldworks Namespace’i olup http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks_namespace.html?id=8046b0dd6c384566beed167cf3aa4d4b#Pg0 adresinde mevcuttur. Şekil 1’de gösterilen bu namespace içinde neredeyse bütün erişilebilir unsurlar mevcuttur. ModelDoc’tan tutun PartDoc’a kadar. Solidworks API’yi öğrenmek isteyenlerin Solidworks’ün yeteneklerini en fazla şekilde kullanabilmesi ve eksik bir yer kalmaması için bu namespace’in incelenmesi çok önemlidir. Ayrıca yardımın fonksiyonel gruplandırılmış Daha fazla oku…