Solidworks API’nin En Temel Unsurları

Solidworks API’nin tüm unsurlarını barındıran namespace’den bahsetmek istiyorum. Bu SolidWorks.Interop.sldworks Namespace’i olup http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks_namespace.html?id=8046b0dd6c384566beed167cf3aa4d4b#Pg0 adresinde mevcuttur. Şekil 1’de gösterilen bu namespace içinde neredeyse bütün erişilebilir unsurlar mevcuttur. ModelDoc’tan tutun PartDoc’a kadar. Solidworks API’yi öğrenmek isteyenlerin Solidworks’ün yeteneklerini en fazla şekilde kullanabilmesi ve eksik bir yer kalmaması için bu namespace’in incelenmesi çok önemlidir. Ayrıca yardımın fonksiyonel gruplandırılmış Daha fazla oku…

Solidworks’te Kesit Alınan Yüzeyin Tıklanabilir Olması İçin Seçenek

Solidworks’te Şekil 1’de kesit al komutu ile sunulan Şekil 2’deki seçeneklerdeki açıklamalarda Türkçe’ye tercümeden dolayı bazı tutarsızlıklar var. Eğer kesit yüzeyindeki yüzeylerin yüzey alanı, kesitin alan atalet momentleri veya kesitin alan merkezi gibi özelliklere erişebilmek için yüzeyin tıklanabilir olabilmesi için Şekil 2’deki “Yalnızca grafik kesiti” seçeneği kapalı tutulmalıdır. Eğer bu seçenek açık bırakılır ise, bu Daha fazla oku…

Solidworks’te Malzeme Adının Sayı İle Başlamasının Sakıncaları

Solidworks’te bir parçaya malzeme atandığında bu malzemenin adı sayı ile başlıyorsa BOM (Bill of Materials) tablosunda bir sürpriz ile karşılaşabilirsiniz. BOM tablosunda sayı ile başlayan malzeme adındaki ilk reel sayı ile MİKTAR çarpılarak Miktar sütununa yazılmaktadır. Yani parçanın malzemesinin adı “10.9 Cıvata” olsun. Ve bu cıvatadan da 4 tane kullanmış olalım. Bu durumda Miktar sütununda Daha fazla oku…

DWG dosyasını tamir etmek

Geçenlerde bizim tasarım ekibimiz dwg dosyalarının bozulduğunu rapor etti. Dwg dosyaları bazı zamanlarda bozuluyor. Şu şekilde de düzelebiliyor. Çizim programı Autocad veya Draftsight’ta komut satırına,AUDIT yazınca dosya tamir ediliyor. Eğer bu yöntem tutmadı ise, alternatif olarak şunu deneyebilirsiniz.Eğer dwg dosyanızın yanında .dwl ve .dwl2 dosyaları var ise bunları silin tekrar açmayı deneyin. Bu da tutmadı ise, Daha fazla oku…