Hakkımda

Abdullah Erdemir

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir, M.Sc.

1987 yılında Konya’da doğdum.

Lisans eğitimimi, Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 2010 yılında tamamladım.

Yüksek lisans eğitimimi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda 2015 yılında tamamladım.

Doktora, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda devam etmektedir.

 

Uzmanlık Alanları:

 1. Matematiksel Modelleme
  • Kinematik
   1. Düz Kinematik ve Ters Kinematik
   2. Denavit Hartenberg [Kinematik]
  • Dinamik
   1. Lagrangian Denklemleri
   2. İleri Dinamik, Ters Dinamik, PID Kontrolcü Modelleme ve Computed Torque Technique
   3. Denavit Hartenberg [Dinamik]
  • Yapay Sinir Ağları + Back Propagation + Prediction
  • Linear and Non-linear Curve Fitting
 2.  Optimizasyon
  • Optimizasyon [Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE), Çok değişkenli optimizasyonlar]
  • Arı Algoritmasının Hooke-Jeeves Algoritması ile Kombinasyonu
  • Arı Algoritması
  • Hooke-Jeeves Algoritması
  • Newton Raphson
 3. Programlama
  • VB.NET
  • Parallel Computing
   1. Parallel CPU
   2. OpenCL GPU (GPGPU)
   3. CUDA GPU (GPGPU)
  • VBA (VisualBasic for Applications) [Excel, Solidworks API]
  • Solidworks API + Sldworks Simulation API
  • Python (Ansys ACT Eklentisi Yazımı)
  • OpenMaple (API)
  • Java (Android)
  • Delphi
  • PHP
  • SQL
 4. Matematik İşlemciler
  • Maple (Sembolik İşlem ve iteratif simulasyonlar)
  • Matlab (Simulink [Kontrolcü modelleme])
 5. Veri İşleme
  • DFT (Discrete Fourier Transform)
  • Kalman Prediction (Basic) (Filtering)
 6. CAD
  • Solidworks
  • Space Claim
 7. CAE
  • Ansys
   1. Statik Structural [ + Yorulma Ömrü [Fatigue Life]]
   2. Modal
   3. Random Vibration [ + Yorulma Ömrü [Fatigue Life]]
   4. Transient Structural (Şok Analizleri)
   5. Harmonic Response
   6. Rigid  Body Dynamics
   7. Linear Buckling
  • Solidworks Simulation
 8. İmalat
  • Talaşlı İmalat
   1. CNC Freze (Dik İşlem) Makro [Fanuc için]
   2. CNC Torna [Fanuc için]
 9. Tezler:
  1. Erdemir, A., 2015, Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Optimizasyonu, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Makine Mühendisliği A.B.D., Konya-Türkiye.
 10. Makale ve Bildiriler:
  1. Erdemir, A. ve Kalyoncu, M., 2015, Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması Kullanılarak Optimizasyonu, Uluslararası katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu-UMTS 2015, İzmir-Türkiye, 421-426.
 11. Üye olunan kuruluşlar:
  • Makina Mühendisleri Odası (2010)
 12. Hobiler:
  • Ata binmek.

Abdullah ERDEMİR

Makina Yüksek Mühendisi
Mechanical Engineer, M.Sc.

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri
Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri